Design
dla przedsiębiorców

Uzyskaj autorskie projekty i sfinansuj ich wdrożenie

Dofinansowanie obejmuje:

 

Usługi doradcze 

  • przeprowadzenie wstępnego audytu (przed złożeniem wniosku)
  •  stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego  
  • opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu
 

Środki trwałe

  • maszyny i urządzenia wspierające wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu 
  • patenty, licencje, know-how oraz inne prawa własności intelektualnej
Dofinansowanie 85%
Dofinansowanie do 65%

Kwoty dofinansowań

  • Możesz otrzymać 1 125 000 zł

Najbliższy termin naboru

  • planowany na lipiec 2020r.

Proces realizacji projektu

Darmowa konsultacja

Rozpoczęcie współpracy

Dobór ekspertów

Przygotowanie wniosku

Decyzja PARP

Realizacja projektu