Wzór
na konkurencję

Otrzymaj wsparcie zespołu projektowego w wypracowaniu strategii rozwoju firmy i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług

Wzór na konkurencję

Dofinansowanie obejmuje:

 

I Etap  

  • przeprowadzeniem audytu wzorniczego
  • opracowaniem strategii wzorniczej
 

II Etap

1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu

2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

3. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Dofinansowanie 85%
Dofinansowanie 50%
Dofinansowanie 70%
Dofinansowanie 70%

Kwoty dofinansowań

  • 100 000 zł dofinansowania w ramach I Etapu
  • 3 000 000 zł dofinansowania w ramach II Etapu

Najbliższy termin naboru

  • nabór do I Etapu planowany na grudzień 2020r.

Proces realizacji projektu

Darmowa konsultacja

Rozpoczęcie współpracy

Dobór ekspertów

Przygotowanie wniosku

Decyzja PARP

Realizacja projektu